);

ПОРЪЧКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗГОТВЕНАТА ПРОГРАМА

1. Training.zoomshape.com приема поръчки по всяко време на денонощието.

2. За да направи поръчка КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпълни следните стъпки:

  • да избере ТРЕНЬОР;
  • да избере ПРОГРАМА – тренировърчна програма, хранителна програма или комплексна програма;
  • да попълни специален ВЪПРОСНИК, приложен към всяка ПРОГРАМА. ВЪПРОСНИКЪТ е строго специфичен в зависимост от избраната ПРОГРАМА и попълването на ВЪПРОСНИКА е задължително условие за изготвяне на ПРОГРАМА;
  • КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да посочва коректни данни и информация, попълвайки ВЪПРОСНИКА, тъй като от тях зависи изготвянето на най-подходящата за КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРОГРАМА.
  • след попълване на ВЪПРОСНИКА КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ натиска бутона „КУПИ“, който се намира под описанието на всяка ПРОГРАМА в онлайн платформата. Избирането на този бутон добавя желаната услуга във виртуална „ПАЗАРСКА КОЛИЧКА“. Съдържанието на количката може да бъде редактирано, докато не се премине към покупка на избраните услуги;
  • за да завърши своята поръчка КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да отиде в пазарската количка и да натисне бутона „Завършване на поръчката“.
  • след натискане на бутона „Завършване на поръчката“ в количката се появява общата стойност на продукта/продуктите с включено ДДС, като същевременно е показана и цената на всяка отделна услуга за един брой в български лева, в случай, че са поръчани няколко ПРОГРАМИ, с начислено ДДС.
  • попълват се задължителните полета и се избира начинът на плащане, след което се натиска бутонът „ПОРЪЧВАНЕ“.

3. След завършване на процеса, на посочения от КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес се изпраща съобщение, съдържащо данните за поръчаната услуга.

4. КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да извърши плащането, за да се пристъпи към изготвянето на неговата персонална ПРОГРАМА.

5. КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи персонално изготвената му ПРОГРАМА в срок от 7 календарни дни от извършване на плащането, на посочения от него имейл адрес, в PDF формат.

6. 7-дневният срок започва да тече от момента, в който са настъпили и двете задължителни условия за съставяне на персонална ПРОГРАМА:

  • КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е попълнил задължителния ВЪПРОСНИК;
  • КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил плащането.

7. В случай, че КЛИЕНТЪТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил плащането за избраната от него услуга, но е пропуснал да попълни задължителния ВЪПРОСНИК, ще получи напомнящо електронно писмо, в което да бъде уведомен, че в срок от 30 календарни дни от датата на извършеното плащане, той има право да попълни ВЪПРОСНИКА и да се възползва от избраната услуга.

8. При забавяне изпълнението на поръчката, ТЪРГОВЕЦЪТ не дължи неустойка на клиента.

9. При посочени некоректен или сгрешен имейл адрес и телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за предоставяне на услугата.

10. В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ нe мoжe дa изпълни дoгoвopa, тoй e длъжeн дa yвeдoми зa тoвa КЛИЕНТА/ПOТPEБИТEЛЯ и дa възcтaнoви плaтeнитe oт нeгo cyми.

Контакти

Моля, пишете ни, за да можем да се свържем с Вас! Благодарим за интереса към Training ZoomShape!

0